Malé novinky o velkých věcech

Síť
Foto: Apple
Poslat odkaz Cisco VPN připojení na facebook Poslat odkaz Cisco VPN připojení na twitter

Pokud vás unavuje připojovat se do firmy z vašeho firemního počítače a chtěli by jste se připojit přes vašeho Maca, i tato možnost je pod OS X možná. Dokonce nepotřebujete ani Cisco klienta, tato možnost je součástí operačního systému. Při jejím nastavení jsem však narazil na několik ale.

1. Předpokládám, že budete potřebovat certifikát (obě části, tedy jak veřejný, tak soukromý klíč). Ujistěte se také, že máte nahrány v Keychain všechny certifikáty autorit, které s klíčem souvisí. Certifikát vyexportujete z Windows do pfx formátu. Keychain jim rozumí, i když se může tvářit že ne. Zkontrolujte, zda importujte klíč do správného svazku klíčů. Aby to fungovalo se systémovými službami, budete muset importovat klíč nikoliv do svého účtu, ale do systémového účtu. Osobně se mi osvědčil řádkový příkaz (Za předpokladu, že používáte adminstrativní účet):

sudo security import soubor.pfx -k /Library/Keychains/System.keychain

Systém se Vás zeptá na příslušné hesla k přístupu sám.

2. Další krok je pak již snadný. Otevřete si Předvolby (Preferences), zde ovládací panel Síť (Network). Klepněte na tlačítko +, protože potřebujete přidat síťové připojení a v zobrazeném dialogovém okně si vyberte Rozhraní (Interface): VPN a typ VPN: Cisco IPSec. Službu si pojmenujte jak potřebujete. A klepněte na Vytvořit (Create).

3. Vyplňte si adresu serveru, jméno účtu, heslo a klepněte na Nastavení ověření (Authentication Settings). Zde si vyberte položku Certifikáty (Certificates) a vyberte si importovaný certifikát z bodu 1.

4. Pokud chcete, vyberte si položku Ukázat VPN stav v nabídce (Show VPN status in menu bar).

Vlastní VPN připojení pak provedete jednoduše klepnutím na tlačítko Připojit (Connect) nebo vybráním příslušného spojení z VPN nabídky 

Publikováno: 27.7.2012

 

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License