Exposé

Image doesn't exist
Foto: Gandalf

Exposé je technologie systému Mac OS X, která umožňuje okamžité zobrazení všech otevřených oken v náhledu najednou na obrazovce stisknutím jednoho tlačítka. Exposé přeskupí okna na pracovní ploše do organizovaného náhledu, takže si můžete rychle vybrat a přepnout do vybraného okna.

Od chaosu k řádu

Jestliže pracujete s mnoha aplikacemi a dokumenty najednou, pravděpodobně strávíte mnoho času hledáním otevřeného okna, aby jste zakryly potřebné okno, které chcete právě vidět. Nebylo by hezké mít možnost stiskem jedné klávesy vše dát do pořádku?

To je ale přesně to co dělá Exposé. S jedním stiskem klávesy, Exposé poskládá otevřená okna, zmenší je tak, aby se vešly do mřížky, takže uvidíte co je v každém okně. A zcela jistě uvidíte každé, protože Exposé zachovává vizuální kvalitu okna i v jeho redukované verzi. Pro celý náhled okna stačí stisknout mezerník.

Ale to není vše. Pokud se přesunete z jednoho okna na druhé, v dolní části obrazovky uvidíte název okna. Když pak najdete okno, které potřebujete, stačí na něj klepnout. Jako zázrakem se všechna okna vrátí na původní místo a do popředí se dostane okno, na které jste klikli - ať již je to složka, PDF dokument, QuickTime film či Wordovský dokument.

Zpět na plochu

Součástí Exposé je také možnost dočasně odsunout všechna otevřená okna tak, aby jste měli přístup k pracovní ploše. Zde můžete dělat co potřebujete a další stisk klávesy přinese okna zpět. Není příliš důležité co potřebujete na ploše provést, kontrola CD, či DVD, přenesení souboru do emailu jako přílohy, vše se rázem zjednoduší.

Exposé v Doku

Exposé nejen že umí uspořádat otevřená okna, ale také umožní zobrazit otevřená okna konkrétní aplikace. Řekněme, že pracujete s Keynote a máte otevřeno hromadu dokumentů. Exposé je schopno zobrazit všechny okna zobrazené Keynote jednoduše tím, že podržíte stisknutou myš nad ikonou Keynote v Doku. Další klepnutí aktivuje příslušné okno, mezerník umožní náhled okna v maximální velikosti.

Ale to není vše. Pokud přesouváte do doku ikonu, můžete přidržet ikonu nad aplikací a Exposé vám otevře všechna okna aplikace a vy si pak můžete vybrat do kterého dokumentu se má vložit/aplikovat ikona. V ideálním příkladem je příloha k emailu. Vyberete si tímto způsobem zprávu a přiložíte tak dokument.

Klávesové zkratky v Exposé

  • Funkci "Všechna okna" lze aktivovat stisknutím klávesy F9 na starších klávesnicích, novější aluminové klávesnice mají tuto funkci nastavenu na klávese F3, stejně jako MacBooky.
  • Funkci "Aplikační okna" lze aktivovat klávesou F9 na starších klávesnicích, novější používají zkratku control-F3, stejně jako MacBooky. Během tohoto režimu je možné tabelátorem přepínání mezi aplikacemi.
  • Funkce "Zobrazení plochy", které přesouvá všechna okna mimo obrazovku se aktivuje klávesou F11, novější klávesnice počítají se zkratkou jablíčko-F3, stejně jako MacBooky.
  • Mezerník zobrazuje vybrané okno v plné velikosti
  • Tabelátor umožňuje přepínání mezi aplikacemi
  • Shift (přeřaďovač) zpomaluje animace, jako obvykle

Toto nastavení je však možné měnit podle přání uživatele. Je tedy možné, že pokud vám tyto zkratky nefungují, že jsou zcela vypnuty nebo namapovány na jiné klávesy. To lze zjistit v systémových předvolbách v panelu Klávesnice. Exposé funkce je možné nastavit také na gesta či tlačítka myši, případně aktivovat přesunutím myši do některého rohu obrazovky (pokud je tak nastaveno)

Podobné aplikace u jiných systémů

U X Windows systému (např na linuxu) se můžete setkat s aplikacemi Compiz a KWin, které dělají prakticky totéž. Microsoft Windows Vista má funkci nazývanou Windows Flip 3D, která je okrajově podobná Exposé. Flip 3D umožňuje uživateli přepínat mezi okny podobně, jak to dělá zkratka alt-tabelátor. Nevýhodou této metody je, že okno na popředí zakryje výraznou část oken pod ním. Na druhou stranu to umožňuje vidět obsah celého okna, což je u Exposé trochu obtížné, zejména, pokud má uživatel otevřeno větší množství oken. Desktop Window Manager Visty však má k dispozici API, které dovoluje aplikacím využívat náhledy ve Flip 3D, takže je zde mnoho doplňujících aplikací třetích stran, které nabízí funkce podobné Exposé ve Vistách.

Odkazy Hardware:

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License