Cesta k Mailu 3.0

Cesta k Mailu 3.0

Mail aplikace v Mac OS X progresívně roste od obyčejného emailového klienta v prvních verzích Mac OS X do jednoho z nejlepších emailových řešení na Maca a zcela jistě nejpopulárnějšího. Jako základní aplikace pro emailování na Macovi, Mail získává mnoho požadavků na nové funkce a mnoho stížností, když nefunguje jak má. Například Mail 2.0 v Tygrovi byl kritizován za použití nestandardních ikon v nabídce, které seskupily funkce do bublin. Apple velmi výrazně aktualizoval Mail v Mac OS X 10.5, včetně podpory pro poznámky, upozornění na úkoly, RSS kanály, detektory Dat a HTML.

Kořeny Mail.app

Začátkem 80-tých let, Apple začal desingovat systém zaměřený na kancelář, umožňující sdílení souborů, tisk a rozesílání zpráv nazvaný Macintosh Office. Steve Jobs doufal agresívně přijít s Macy jako obchodního nástroje, využívajíc jeho náskoku před tehdy velmi jednoduchým IBM DOS PC.

John Sculley, tehdejší CEO Apple se plánů Jobse obával, protože by roztříštil společnost na příliš malé díly a předčasně zabil aktuální cash flow plynoucí z Apple II. Jobs tlak nevydržel, odešel z Apple a přenesl svou vizi do NeXTu.

Mezitím Sculley v Applu opozdil vypuštění různých elementů Macintosh Office. Toto zpoždění pak zanechalo Apple bez vhodného nástroj pro kancelářský trh a uvolnil tak místo DOS PC, které Maca postavilo do role nevýznamného produktu pro grafické designéry.

Macintosh Office

Původní myšlenka Steva Jobse byla, aby Macintosh Office umožnily vytvoření sítě a sdílení souborů a přenést Mac z jeho původních základů na "BigMaca" pracovní stanice a serverovou platformu postavenou na Unixu. Apple si zakoupil licenci na Unix od AT&T aby se mohl přesunout tímto směrem. Silnější základ v operačním systému měl dovolit další výhody v rozesílání zpráv a spolupráci.

V Macovi se objevila první podpora pro AppleTalk síť, což mu umožnilo sdílení souborů a drahých periferních zařízení jako například LaserWriter a to bez náročné konfigurace. Jobs dělal reklamu nadcházející myšlence Macintosh Office v reklamě Lemmings v roce 1984.

Další části plánu se však uskutečňovali jen velmi pomalu, hlavně po odchodu Jobs a jeho náhradníka Jean Luis Gasséa, který plán zesměšnil jako "Macintosh Orifice". Gassée zrušil partnerství Apple se společností Apollo, která pracovala na portování Macovského desktopu pod unix. To zanechalo Apollo bez nové strategie, takže nakonec bylo zakoupeno společností HP.

Gassée se začal rozlížet u AT&T a dalších dodavatelích se nadějí prodat licenci na Macovský desktop pod Unixem. Po čtyřech let od příchodu původního Maca, Sculley uvolňuje vlastní unixovou distribuci pro Maca s názvem A/UX, která nebyla integrována s Macovským Systémem 7 až do verze 3.0 v roce 1992.

Apple také konečně vypustil samostatný AppleShare souborový server v roce 1988 a oznámil plán na expendování serverové nabídky na messaging a kolaborační systém nazvaný Apple Open Collaboration Environment (AOCE). Velké plány Apple však měly jen malou šanci na podporu, společnost neudělala dobrou práci při návrhu vhodné technologie. Obecně vzato, bylo to hlavně kvůli klasickému Mac OS, který nikdy nebyl určen k tomu, aby vyhověl nárokům serverového operačního systému.

Pod vedením Sculleyho se Apple stáhl z vývoj aplikačního software aby nešlápl na nohu vývojárům. QuickMail, FirstClass a Microsft Mail byl prvními aplikacemi sloužícími k mailování na Macovi a byly mezi prvními grafickými emailovými klienty na jakémkoliv počítači. Microsoft později přeportoval Microsoft Mail na Windows, kde začal soutěžit s tehdy populárním cc:Mailem.

NextMail Steva Jobse

Po opuštění Apple, Jobs založil společnost NeXT kde doufal v pokračování myšlenek na Macintosh Office. NeXTSTEP operační systém byl postaven an Unixové vrstvě se záměrem zdědit vyspělé síťové služby.

Mezi vlastnostmi NeXTu prezentovanými začátkem roku 1988 byl NeXTMail. Dovoloval uživatelům vkládat test v různých písmech, používat drag & drop pro vkládání grafických elementů nebo souborových příloh a mohli jste dokonce přiložit audio nahrávku díky vestavěné funkci nazvané Lip Service. Podporoval také "mailfaces" - funkci kdy se z databáze k příchozím emailům zobrazovala fotografie osoby, která email odesílala.

NeXTMail uměl oslovit korporátní adresář aby zjistil kontakty, léta před tím než Microsoft slíbil zanést tuto službu k Exchange Serverům, které se prodávaly až v roce 1996. NeXTSTEP mezitím byl pouze udržován a probíhaly snahy jej prodat na PC trh držený pod monopolem Microsoftu.

Noví uživatelé NeXTMailu byly přívítání zprávou s přidanou nahrávkou hlasu Steva Jobs a jeho podpisem. Jobs demonstroval vyspělé funkce NeXTMailu v roce 1992 v NeXTSTEP Release 3 Demo prezentaci, přístupné přes YouTube.

Microsoft Exchange a Lotus Notes

Lotus Development zakoupil cc:Mail v roce 1992 aby získal více uživatelů pro Lotus Notes. Bohužel (pro něj) se mu záměr moc nepovedl, protože tento přechod přinutil mnoho uživatelů, kteří nepotřebovali komplexní služby Lotus Nots, odejít. To zanechalo na trhu díru pro méně ambiciózní produkt.

V roce 1991 Bill Gates přišel s nápadam vyrovnat se funkcím NeXTSTEPu na prezentaci v Caira - kódového označení systému uvedeného po Windows NT a později upřesněna jako produktová vize. V roce 1997 Microsoft přestal o Cairo zcela mluvit, ale některé prvky se objevily v produktech společnosti.

Jedním z nejvýraznějších příkladu je vypuštění Exchange Serveru a Exchange klienta v roce 1996, ze kterých se později vyklubal Outlook pro Windows a Entourage pro Mac. Když Microsoft vypustil Exchange, prodal všechny současné produkty zabývající se komunikací na Macovi společnosti StarNine.

Exchange vyčistil část trhu na PC, který prakticky ustrnul na Lotus cc:Mailu a postrádal jakoukoliv možnost fungovat mimo Lotus. Exchange se postupně rozšířil a začal konkurovat i přímo Lotus Notes, který je nyní vlastněn IBM.

PowerTalk a CyberDog od Apple

V roce 1995 byly AOCE a PowerTalk mail označeny jako selhání na stejné úrovni jako Copland z mnoha velmi podobných důvodů. Oba se snažili udělat příliš mnoho, ale byly postaveny na nestabilních základech operačního systému a od vývojářů vyžadovali velmi mnoho v době, kdy Apple Macintosh nevypadal jako vhodná platforma pro investice.

PowerTalk zamýšlel vložit messaging služby do systémového software Maca, takže odesílání dokumentů by bylo stejně jednoduché jako tisk. Místo jednoduché emailové podpory, systém zamýšlel zapracovat digitální podpisy a kódovací mechanismy, zpracovávat cizojazičné zprávy, spravovat hesla v systémových Keychains a další.

V roce 1996 byl PowerTalk poslán k ledu a Apple změnil své zaměření na OpenDoc. Jako demonstraci toho, co se s ním může udělat, Apple uvedl CyberDog - softwarový balík pro poštu, prohlížení webu, čtení News, FTP a dalších síťových služeb.

Pobočka Apple - Claris v roce 1994 koupila Emailer, který byl populární u Macovských uživatellů v polovině 90-tých let. Vývoj Emaileru byl zrušen, stejně jako zbytek zastaralého portofolia Clarisu během čistek při přebírání společnosti NeXT v roce 1996.

NeXTMail u Apple

Po té co Apple koupil NeXT, Apple byl rychle předělán podle obrazu Steva Jobse. Apple ihned vydal víceplatformní verzi 4.2 NeXT operačního systému jako demonstraci toho, co společnosti koupila. Ten obsahoval téměř nezměněnou aplikaci Mail.app.

Ta se také objevila ve vývojářském náhledu operačního systému Rhapsody pod jménem MailViewer. Když se velcí vývojáři pro Maca jako Adobe, Macromedia a Microsoft rozhodli neinvestovat do nové platformy Apple, společnost musela přijít s novou strategií pro migraci stávajícího rozhraní Mac OS, aby běhal na nových systémech, dovolil současnému, klasickému Mac OS pracovat transparentně. Tato nová strategie posunula původní plán Apple rychle přejít na modernizovanou verzi NeXTSTEPu.

Mail v Mac OS X

To zahrnovalo rozšíření stávajícího systému Mac OS 7.6 na několik let, zatímco Apple předělával a modernizoval nový hybridní systém NeXTových a Mac technologií, které vyústili v Mac OS X. V roce 2000 třetí verze systému pro vývojáře uvedla Aqua interface. Jeden z jeho principů byla myšlenka na vyklouzávací boční lišty, které sloužili Mail aplikaci pro prezentaci mailových složek.

S první komerční verzí Mac OS X Apple dodával Mail 1.x. Nabízel integraci s Address Bookem, který je postaven na konceptu PowerTalku a NeXTovského NetInfa.

V Mac OS X Jaguar 10.2 v roce 2002 Apple přidal filtrování spamu do složky Junk a pokračoval v úpravách celého rozhraní. Jednalo se o první verzi Mac OS X, která byla dobře přijata Macovskými uživateli. Během migrace na Mac OS X si však mnoho uživatelů ponechala své původní emailové klienty z Mac OS.

V Mac OS X Panterovi v roce 2003, Apple přidal integraci s AOL Instant Messaging službami v novém iChatu a omezenou spolupráci s nově uvedenou aplikací iCal.

Mail v Panterovi bzl jednou z mála hlavních aplikací dodávaných se systémem, která nebyla převedena do kovového vzhledu. AddressBook, iCal, iChat, QuickTime, iTUnes, Safari, Finder dokonce i Calculator získali kovový vzhled. Mail byl sice upraven, nicméně dostal spíš plastikový vzhled.

Mail 2.0 v Tygrovi

Vypuštěný Tygr (Mac OS X 10.4) v roce 2005 přinesl Mail 2.0. Ten už uměl chytré email, označovat emaily podle priority, prohlížení příloh, jednoduše změnit velikost grafických příloh a lépe komunikoval s .Mac službou při synchronziace mailových účtů, pravidel, podpisů a nastavení. Velmi se zlepšilo hledání díky integraci se Spotlight.

Aby bylo možné využívat Spotlight, Apple změnil úložiště e-mailů z původního formátu MBOX původně použitých na NeXTu - který ukládal všechny emaily do jednoho velkého souboru, jako to dělá většina programů - do jednoduché struktury složek, která ukládá každý email jako zvláštní soubor. To pak dovolilo Spotlight službě prohledávat emailové zprávy jako individuální dokumenty a vrátit zprávu jako výsledek hledání.

Mail 2.0 opustil vysouvací lištu a místo toho umístil seznam emailových účtů do boční strany okna. Přišel s novými sjednoceným vzhledem, který spojil lištu s titulkem a vytvořil tak větší prostor pro vlastní zprávy. Ikony lišty dostaly bublinový vzhled.

Nový Mail v Leopardovi

V Leoparodiv Mail 3.0 je největší aktualizací této aplikace od jejího vzniku. Jeho okna jsou již sjednoceny s Leopardem a díky tomu trochu přípomíná iTunes. Stejně jako v dřívějších verzích, mnoho jeho vylepšení příchází díky integraci s novými a vylepšenými službami Mac OS X.

Například nová složba předloh dovoluje vytvořit jakési mini-iWeb stránky pro hezké HTML emaily, do kterých můžete vložit vlastní fotografie v různých předlohách. Předlohy jsou neviditelné dokud neklepnete na ikonu Předlohy v nabídce, jestliže tedy nenávidíte myšlenku HTML emailů, ani nebudete vědět, že tam jsou - pokud je nezačnete dostávat od rodičů. Pokud vytvoříte HTML email, bude vypadat dobře v jakémkoliv moderním klientovi na Macovi i PC, včetně e-amilu v iPhone.

Úkolníček (To do upozorňování)

Mail 3.0 přidává podporu pro funkci Calendar Store v Leopardovi, což je služba která umožńuje sdílet kalendáře a události v celém systému stejně, jako to dělá Address Book pro kontakty. To dovoluje Mailu (stejně jako i jiným aplikacím) aby zobrazovali stejný výběr úkolů, jako se objevuje v iCalu. Stačí označit sekci textu v emailu popisující schůzku či úlohu, klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat "New To Do", čímž se označený obsah změní v upozornění v kalendáři

A proč to dělat v Mailové aplikaci? To není žádná novinky. Úkolníček je svázán se správou, ze které byl vytvořen. Úkoly je možné svázat se všemi emaily, které se k danému tématu váží, čímž si vlastně organizujete svůj program.

Jelikož je úkol (To Do) standardní událostí, může jí být přiřazen datum s upozorněním, nastavena priorita a klaendář, takže můžete udržovat vaše úkoly oddělené a organizované, synchronizované mezi systémy, včetně vašeho iPhone.

Apple Data Detektors

Další zajímavou funkcí v Mailu jsou Data detektory, což je technologie, kterou vymyslel Apple v 90-tých letech jako způsob jako izolovat uživatečné informace z dokumentu - jako vydolovat emailové adresy z textového souboru. Apple Data Detectory jsou zpět v Mailu 3.0.

Emaily v Mailové aplikaci obsahují data, telefoní čísla a kontakty (V emailovém podpisu) a ty jsou označeny stahovací nabídkou. Klepnutím na nabídku a vybráním "Create New Contact" a Data Detector zjistí všechny kontakty z emailu: jméno, e-mailovou adresu, telefon, fax a překopíruje tyto kontaktní údaje do kontaktů kde je můžete ihned upravit.

Alespoň v anglických dopisech správně naformátuje adresu, včetně města, státu a poštovního směrovacího čísla. Pak stačí jen klepnout na tlačítko "Add to Address Book" - přidat do adresáře. A máte informaci s novými kontaktem uloženou. Ušetří vám to dost času při přidávání kontaktů. Stejným způsobem mohou Data Detektory fungovat u schůzek.

Mail 3.0 také obsahují Poznámky (Notes), což jsou HTML emaily s formátovaným textem, odkazy, grafikou či přílohami. Fungují jako specializované emailové návrhy a mohou být snadno připojeny k Úkolníčku, takže jednoduchá událost může přinést mnohem podrobnější informace v poznámkách.

Nadcházející aktualizace iPhone umožňuje synchronizovat myšlenky mezi mailboxem a vaším mobilem. To sice může i dnes, ale Poznámky tuto funkci ještě lépe zpřístupní - kromě toho je snažší prohlídnout si poznámku než prolézat všechny složky v mailu. Obsah poznámky může být samozřejmě přeposlán jako email.

RSS čtečka

Zatímco Apple již přidal podporu RSS do Safari, Mail 3.0 nabízí funkce jako jednoduchá RSS čtečka. To dovoluje prohlížet nové články ve stejném kontextu jako příchozí poštu.

Nový Source list

Mail 3.0 umožňuje upravovat všechny jeho hlavní části (Jako Složky mailu, Úkolníček, Chytré složky či RSS) pomocí drag & drop, stejně jako dnešní verze v Tygrovi umí upravovat mailové složky. To dovoluje upravit Mail aby fungoval dle vašeho přání.

Příště se podíváme blíže na iChat.:-)

Poslat Cesta k Mailu 3.0 na facebook
Publikováno 18.10.2007
 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License