Apple uvolnil Mac OS X 10.4.7

Apple uvolnil Mac OS X 10.4.7

Apple včera aktualizoval systém na verzi 10.4.7, která opravuje chyby v předchozích verzích systému. K dispozici jsou separátní aktualizace pro PowerPC a Intel.

Podle poznámek oba balík obsahují opravy stejných chyb. Kromě jiného aktualizace zabraňuje zamykání AFP a padání spojení, řeší ukládání Adobe a Quark dokumentů na AFP disky, přenos souborů přes Bluetooth, párování a připojování k Bluetooth myši a synchronizaci s mobily.

 • Mail
  • Byly aktualizovány odkazy na nápovědu, takže chybové hlášení již nezobrazuje text "No pages with your search words were found", ale něco rozumnějšího.
  • Opravuje problém synchronizace, který se mohl objevit, když účty aplikace Maily byly v jiném pořadí na jiném Macovi.
  • Volba "Remove copy form server after retrieving a message ..." již není automaticky vypínána po synchronizaci.
  • Při vytváření účtu je volba "Remove copy from server after retrieving a message ..." zapnutá.
  • Přesměrování zpráv pouze na BCC: již nevyžaduje TO: adresu
  • Zlepšily se výsledky získávání zpráv protokolem IMAP s přílohami přes nespolehlivá připojení.
  • Mail nyní podporuje připojování k mail serverům přes SOCKS proxy.
 • iChat
  • Vylepšena kompatibilita při používání zdroje videa, který je připojen k video kartě jiného výrobce.
  • Vylepšuje spolehlivost přenosu souborů z a na AIM účet přes iChat.
  • Opravuje problém na PowerPC Macích, které nedokázaly spustit konferenci při nedostatku sdílené pamětí.
  • Opravena potencionální příčina chyb "nedostatečná kapacita přenosu" v iChatu.
  • Jestli6e konference nezačne fungovat, jak se očekává, iChat nabídne odeslání zprávy Apple pro nalezení problému.
 • Synchronizace
  • Vylepšená podpora pro mobilní telefony společnosti Motorola, které se synchronizují pomocí iSync a bluetooth.
  • Opraven problém, který mohl způsobit, že synchronizace iDisku selhala bez upozornění nebo se zprávou "Last sznc failed.".
  • Dialogové okno synchronizace iDisku nyní lépe reaguje na požadavky přerušení synchronizace.
  • Zkrátil se čas pro zrušení synchronizace kontaktů a kalendáře v iPodu, jestliže zrušení přišlo krátce po synchronizaci.
  • Vylepšila se hlášní .Mac, která obsahovala zavádějící chybová hlášení.
  • Opravuje problémy, kdy úvodní synchronizace s .Mac mohla selhat, jestliže všechna data byla vybrána pro synchronizaci. (Další synchronizace však uspěly)
  • Opravuje spoustu problémů svázaných se synchronizací .Mac hlavně záložek a kontaktů.
  • Opravuje se problém Mac OS X 10.4.6 ve kterém někdy nebylo možné synchronizovat iSync 2.2 s telefony Sony Ericsson k700i nebo S700i.
 • Finder a Apple aplikace
  • Ruční odstarnění písem ze složky /System/Library/Fonts/ již nezpůsobí neočekáváné ukončení aplikace Finder.
  • TextEdit již nebude neočekávaně ukončen, jestliže písmo Helvetica je potlačeno ve Font Booku.
  • Je již možné vytvářet komprimované diskové obrazy většín než 60GB.
  • V iCalu se nebude objevovat chybové hlášení "Print Error while printing" při vytváření PDF s jednou z těchto voleb: Compress PDF, Encrypt PDF, Mail PDF, Save as PDF-X, Save PDF to iPhoto nebo Safe PDF to Web Receipts.
  • Je opraven problém, který mohl pohybovým senzorům zabránit zobrazení v aplikaci System Profiler nebo dalších utilitách.
  • Je opraven problém, kdy některé PDF soubory mohly být posunuty napravo při tisku ze Safari.
  • Opravuje problém, při kterém za určitých okolností v Japonské verzi Mac OS X 10.4, přidání záložky v Safari nefunguje.
  • Opravil se problém, kdy Aperture 1.1 neočekávaně ukončí činnost ve fullsscreen módu.
  • Zvýšila se spolehlivost přestavění problematický RAID 1 (mirror) diskových polí v Diskových nástrojích.
  • Diskové nástroje již nehlásí neočekávané zprávy po instalaci Adobe Illustratoru CS2 nebo Photoshopu CS2.
  • Opraven je i problém s tiskem dokumentu s použitím volby "Save PDF to iPhoto".
  • Automator nzn9 podporuje více typů souborů, včetně JPEF, TIFF, a HTML v položce Filter Finder Items.
  • Automator podporuje více www stránek vyžadujících cookies a session, specificky ty, které vyžadují authentifikaci, která je součástí URL, v Get Image URL pro Webpage a Get Link URL from Webpages akcích.
  • Vylepšila se rychlost reakcí při přenášení akcí Automatoru.
  • Vyřešil e problém při kterém aplikace Soundtrack Pro byla neočekávaně ukončována na PowerPC Macích po analýze audio souboru ve Waveform Editoru vybráním Clicks a Pops.
  • Po stisknutí klávesy Kana dvakrát za sebou při použítí vsutpní metody Kotoeri, Finder a aplikace nebudou neočekávaně ukončeny na Intelovských strojích.
  • Aplikace iTunes, Finder a další nebudou ukončovány při různých příležitostech za použítií vstupní metody Kotoeri.
 • Třetí strany
  • Je přidána podpora pro bezdrátové karty Sierra AirCard 580(AC580), PC5220 a pro karty Novatel V620, S620 a U730 v PowerBook počítačích.
  • Vylepšila se kompatibilita Adobe Photoshopu CS2 která neumožňovala zvýraznění položek nabídek, když byl kurzor v obrazu.
  • Vylepšena byla i kompatilibta s Microsoft Virtual PC - instalátor již není neočekávaně ukončen při provádění odinstalování.
  • Je zabráněno neočekávanému ukončování aplikací Adobe a Quark při zápisu souboru na neapplovský AFP server.
 • Síť a Xsan
  • Je opraven problém, díky němuž mohly být smazány soubory pri duplikaci přes Finder na připojený AFP disk.
  • Je vyřešen problém, kdy příkaz cp při kopírování na AFP disk ohlásil chybu "Bad file descriptor".
  • Počítače s Mac OS X 10.4 nyní odpovídají na Layer 2 Multicast ARP.
  • Opraven je také problém s configd procesem, který mohl enormě využívat zdroje CPU v případě, že dostal z DHCP serveru špatně formulovanou odpověď.
  • Interní Apple VPN klient nyní podporuje skupinové členství na Cisco VPN serverech.
  • Je vylepšena spolehlivost lsof příkazu na systémem s velkým množstvím RAM.
  • Opravuje problém, který mohl způsobit že Xsan klienti přestali odpovídat po přístu nba SAN, jestliže Xsan byl restartován.
  • Bylo zvýšeno maximální množství vnode na systémech s 2GB a více RAM, aby se předešlo problémů, které mohly způsobit, že Xsan klienti přestanou odpovídat v době, kdy tabulka vnode je plná.
  • Řešen je také problém použití "Save As ..." z mnoha Adobe aplikací na Xsan disk přesdílený jako AFP.
  • Příkazy cp, mv a tar nyní předalokovávají místo na Xsan discích aby zabránily fragmentaci souborů.
  • Safari již nepadá, pokud používáte PAC (Proxz Auto Configuration) soubory.
  • Apple Remote Desktop klient již má správně aktualizoval kontrolní obrazovku administrátora.
 • Další
  • Je opraven problém, kdy na PowerPC Macích se systémem Mac OS X 10.4.6 se některé aplikace nespustili a to buď bez chybového hlášení nebo s chybovým hlášením "error: can§t fragload".
  • Je opraven problém s HTML soubory staženými jako obraz disku, kdy je obraz disku nečitelný a objeví se chybové hlášení "Safari cant find the file. No file exists at the address /private/tmp/..." po té, co Safari připojí staženou image.
  • Uživatelé v Active Directory se již mohou připojit i když je nastavená volba "Use UNC path from Active Directory"
  • Intelovské Macy se již mohou připojit k Active Directory obsahující více doménových kontrolerů.
  • Přibyla podpora pro RAW formáty fotoaparátů: Olympus C7070, Olympus E330, Olympus E500, Minolta Dynax 5D, Minolta Maxxum 5D, a Pentax *ist DL.
  • Opravil se problém s USB modemem, který nepřijímal faxy z některých počítačů.
  • Ještě před instalovaní dashboard widgetu je možné zjistit, jestli je ve stejné verzi jako ten umístěnýž na apple.com.
  • Aktualiyace zahrnuje všechny bezpečnostní aktualizace.

Trochu mě děsí množství chyb, které Apple ve svém systému našel od posledních aktualizací. Vás ne?

Poslat Apple uvolnil Mac OS X 10.4.7 na facebook
Publikováno 28.6.2006
 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License